Crystall Books

Crystal Books and Art

Boeken met een heldere boodschap

Leest als een prettige roman

Deze autobiografie leest als een vlotte, prettig geschreven roman. Je mag van dichtbij met Evelina meekijken naar de ontwikkelingen en keuzes in haar leven. Je volgt haar leven als onzeker meisje dat leeft vanuit haar gevoel, en ziet hoe ze uitgroeit tot een stabiele vrouw, die dappere stappen zet vanuit de zekerheid die ze heeft gevonden in haar Redder, Jezus Christus. Het boek geeft bovendien nuttige informatie over verschillende drugssoorten en hun effect op een mensenleven.

Ik hoop dat veel mensen door dit boek meer inzicht krijgen in de oorzaken en gevolgen van drugsgebruik, niet alleen de lichamelijke gevolgen, maar ook voor de ziel, en dat het boek bijdraagt om veroordeling van verslaafden te veranderen in begrip, steun en respect voor de strijd die geleverd moet worden om vrij te komen.
Het boek eindigt met een prachtig nawoord, geschreven door Evelina’s dochter. Geen grijs, geen zwart, maar helder en rein wit!

Joke Hospes,
Manager Pelgrim Boeken en Muziek,
Boekhandel in Goes